MORE THAN JUST ACCOUNTING

 
 

TJÄNSTER

Ekonomiförvaltningstjänster

 • elektronisk bokföring

 • traditionell bokföring

 • bokslut

 • mervärdesskatteanmälningar

 • skattedeklarationer

 • skötsel av inköps- och försäljningsreskontra

 • budgetering

 • projektredovisning

Löneräkning

 • beräkning av tim- och månadslöner

 •  redovisning till skatteförvaltningen, försäkrings- och pensionsbolag

 • årsanmälningar

Övriga tjänster

 • företagsrådgivning

 • skatterådgivning

 • grundande av bolag

 • fakturering

bokföring kirjanpito karis helsinki

PERSONER

Axel Enberg

Verkställande direktör

0447887600

axel.enberg(at)cape.fi

Annukka Åkerfelt

Ekonomikonsult

0447887605

annukka.akerfelt(at)cape.fi

Anna Forsman

Ekonomikonsult

0447887606

anna.forsman(at)cape.fi

Maria Pietola

Ekonomikonsult

0447887607

maria.pietola(at)cape.fi

Sara Laine

Löneräknare

0447887608

sara.laine(at)cape.fi

 

© 2018 by Cape Economy Oy Ab